BOSS TAXI

Har dere kontoret eller hjemmet fullt av rusk og rask, avfall fra renovering eller trenger dere bare å få fjernet skrot?

Vi rydder, laster på bil og fjerner all type boss slik at du slipper å gjøre det!

Alt avfall blir håndtert på en miljømessig måte med god kildesortering av våre dyktige ansatte

  • Bedrifter
  • Private
  • Borettslag/Sameie
  • Organisasjoner
  • Dødsbo