Overskrift

Tekst her….

Huskeliste:

Lag nytt innlegg
Skriv inn tittel på innlegg øverst
Velg Advanced Layout builder
Klikk på Templates og velg «AKTUELT MAL»
Hak av riktig kategori
Klikk på boksene for å komme i redigering. Inn med riktig bilde og tekst. Slett de boksene du ikke trenger.
Velg alltid Fremhevet bilde
Skriv inn ingress i Utkast nederst – OBS! Maks to linjer…
Voila! Ferdig!